Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Talepædagog

Talepædagogisk bistand i specialbørnehaven.

Specialviden

Taleundervisningen i Specialbørnehaven Karlebo varetages af Kommunikationscentret i Hillerød, som har en børne-afdeling med talepædagoger med særlig viden om og erfaring med børn med funktionsnedsættelser. 
Taleundervisningen foregår i Specialbørnehaven.

Samarbejde
Talepædagogen underviser i børnehaven/ grupperne i tæt samarbejde med børnehavens øvrige faggrupper og deltager i relevante møder omkring barnet.

Bistand
Den talepædagogiske bistand ydes efter behov individuelt og/eller som gruppeundervisning, samt vejledning/rådgivning til forældre og personale.

Talepædagogisk rapport
Talepædagogen udarbejder i samarbejde med børnehavens øvrige personale den årlige ICF-CY rapport, som beskriver barnets kommunikative udvikling samt målene for det kommende arbejde.

Undervisningen omfatter:
 • Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling.
 • Støtte til at forstå og styrke barnets udspil og signaler.
 • Forslag og ideer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog.
 • Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer, f.eks. tegn til tale.    
 • Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling.

Undervisningens form:
 • Eneundervisning eller gruppeundervisning
 • Vejledning/rådgivning der kan foregå i børnehaven/gruppen eller hjemmet.

Der lægges vægt på:
 • At undervisningen tilpasses barnets og forældres behov.
 • At undervisningen tager udgangspunkt i barnets interesseområder og styrkesider
 • At barnet oplever succes.
 • At medvirke til en koordinering af indsatsen omkring barnet.

Kontakt til talepædagog Thora:
Forældre og andre samarbejdspartnere er altid velkomne til at kontakte talepædagogen i børnehaven eller via kommunikationscentret tlf.nr. 4824 2200, hvor sekretariatet vil tage imod besked.
cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk