Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Møder

Formøde
Inden barnet starter i børnehaven kommer forældrene ud i børnehaven og fortæller om deres barn, og vi fortæller om, hvad vi kan tilbyde og hvordan hverdagen er i vores børnehave.

Forventningsmøde

Vi afholder et forventningsmøde i specialbørnehaven ca. 3 mdr. efter jeres barns start. Ved mødet deltager minimum I som forældre og kontaktpædagogen. Efter behov kan fysioterapeuten også deltage. Mødet forventes at vare en time.

Formålet med mødet er at drøfte, om jeres forventninger til barnets indkøringsperiode har stemt overens med, hvordan det reelt er foregået. Vi vil hver især fortælle om vores oplevelse af indkøringen. Derefter skal vi i samarbejde udarbejde en foreløbig handleplan for jeres barn, som skal køre frem til det første behandlingsmøde.

Vi har nedenfor udarbejdet nogle spørgsmål, som vi vil bede jer om at forholde jer til, så vi kan snakke om dem på forventningsmødet: 

 • Hvad vidste I om Specialbørnehaven Karlebo, inden jeres barn startede? Hvor hørte I om Specialbørnehaven Karlebo første gang?  
 • Følte I jer velkomne? Hvad fungerede godt og hvad kunne have været bedre?  
 • Har I afleveret jeres barn i et tempo, der var okay for jer? Er I trygge ved at aflevere jeres barn i børnehaven?  
 • Har vi været for styrende eller taget for lidt over i afleveringssituationen?  
 • Føler I, at I altid kan ringe eller maile til os ved spørgsmål eller bare for at høre, hvordan det går?  
 • Har vi hørt og forstået jer rigtigt i forhold til jeres barns særlige behov?  
 • Oplever I, at vi ser jeres barn rigtigt?  
 • Oplever I vores spørgsmål til jer om barnets livshistorie og familieforhold for nærgående?  
 • Har I forslag til, hvad der kunne være bedre ved indkøringen? 
 • Har I nogen problematikker med jeres barn, som I ønsker råd og vejledning til fra os?  
 • Er der andet, I ønsker, at vi snakker om?  
 • Hvad kunne I godt tænke jer, at vi især arbejder med jeres barn med i børnehaven? (Forslag til handleplanen).  

   

Efter mødet skrives et beslutningsreferat, som sendes hjem til jer samt opbevares i jeres barns journalmappe.

Behandlingsmøde 

Behandlingsmødet er et formelt møde mellem forældre, kontaktpædagoger, fysioterapeut, talepædagog, sagsbehandler samt andre relevante samarbejds-partnere. Mødet fungerer som et revisitationsmøde og afholdes en gang årligt i Specialbørnehaven. Mødet varer 1 ¼ time.
Der udarbejdes en ICF-CY rapport, som beskriver barnet i børnehaven samt beskriver de kommende mål og indsatser for det følgende års arbejde. Forældrene får denne rapport hjem til gennemlæsning, med mulighed for at tilføje kommentar. Rapporten danner grundlag for mødets indhold.

En uge før mødets afholdelse udsendes en dagsorden samt det skriftligt oplæg, som er udarbejdet af de fagpersoner, der er omkring barnet. På baggrund af ICF-CY rapporten aftaler forældrene og personalet det fremtidige arbejde og de udviklingsområder, der skal være fokus på det næstkommende år. Der arbejdes tværfagligt for at optimere indsatsen for det enkelte barn. ICF-CY rapporten revideres årligt og midtvejsevalueres på statusmøder i samarbejde med forældrene.

Målene fastsættes altid under hensyntagen til det enkelte barns behov og i samarbejde med forældrene.

Der skrives referat fra mødet, som efterfølgende udsendes til alle inviterede samt opbevares i barnets journalmappe.

Skulle der være behov for flere/andre møder, aftales dette efter behov.

Forældremøde 
Forældremøde afholder vi to gange årligt.
Ved mødet i efteråret er der valg til forældrebestyrelsen.
 

cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk