Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Fysioterapi

Fysioterapien varetages af træningsenheden i Fredensborg kommune, dette foregår i børnehaven.

Fysioterapeut, pædagoger og andre relevante parter samarbejder om at give det enkelte barn et vuggestue-/børnehavetilbud, som er helhedsorienteret og motiverer og stimulerer på såvel de motoriske områder som de øvrige udviklingsområder dagen igennem.

Fysioterapeuten undersøger og vurderer jævnligt det enkelte barn og tilrettelægger fysioterapien derefter. Barnet får fysioterapi individuelt og/eller i gruppe. Desuden er der efter behov fokus på både grov-, hånd-, mund- og sansemotorisk træning i barnets hverdag i det pædagogiske tilbud.
Fysioterapeuterne giver råd og vejledning om stimulation på de motoriske områder til kollegaer i børnehaven og til barnets forældre eller andre i hjemmet.

Fysioterapeuten udarbejder i samarbejde med det øvrige personale en gang om året en ICF-CY-rapport vedr. det enkelte barn, hvori der bl.a. opsættes mål og plan for indsats. (ICF-CY er en international klassifikation af funktionsniveau på forskellige områder).

Forældrene opfordres til at komme i børnehaven og opleve fysioterapi/ behandling/ stimulering/træning af deres barn. Fysioterapeuten deltager i dialogen med forældre, læger og evt. andre fagpersoner om mål og indsats for den kommende periode.

Fysioterapeuten deltager gerne ved vurdering af behov for og evt. anskaffelse af hjælpemidler, fodtøj, bandagering m.v. til brug såvel i børnehaven som i hjemmet. ( Hjælpemidler til brug i hjemmet anskaffes overordnet i samarbejde med hjemkommune).


cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk